Dziś jest: sobota, 24-03-2018
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Taryfy

Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Leśnica oraz w miejscowości Ligota Górna na terenie gminy Strzelce Opolskie, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłącznie na terenie gminy Leśnica.

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Leśnica w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali, w tym woda dla celów gospodarczych
i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

ODBIÓR ŚCIEKÓW

S

Wszyscy odbiorcy

Cena usługi odprowadzania ścieków

5,75

zł/m3

Opłata abonamentowa

6,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca w miejscowości Ligota Górna w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,55

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Leśnica w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali, w tym woda dla celów gospodarczych
i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

ODBIÓR ŚCIEKÓW

S

Wszyscy odbiorcy

Cena usługi odprowadzania ścieków

5,40

zł/m3

Opłata abonamentowa

6,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).

 

Tabela opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca w miejscowości Ligota Górna w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku

DOSTAWA WODY

Symbol taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka

W1

Gospodarstwa domowe o poborze wody do 10m3 kwartalnie

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

3,00

zł/m-c

W2

Gospodarstwa domowe pozostałe

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

5,00

zł/m-c

W3

Odbiorcy pozostali w tym woda dla celów gospodarczych i podlewania

Cena usługi dostarczania wody

3,48

zł/m3

Opłata abonamentowa

9,00

zł/m-c

 
Podane ceny i stawki opłat są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.
Zakwalifikowanie odbiorcy do grupy taryfowej W1 lub W2 następuje na podstawie średniego zużycia wody z czterech kwartałów poprzedzających wprowadzenie nowej taryfy.
Dla odbiorców, u których występują dwie grupy taryfowe, stosuje się jedną opłatę abonamentową według dominującego zużycia (przekraczającego 50% całkowitego).